(028) 38 649 207 - (028) 38 685 917
sales@datapost.vn

Xử lý dữ liệu

Đây là một trong những khâu quan trọng, đầu tiên trong toàn bộ quá trình để có được những bức thư hoàn hỉnh.

 • Gấp và lồng thư tự động:kết hợp với mã vạch (OMR / Linear / Matrix) để gấp và lồng tự động trên máy
 • Phân loại thư/nội dung:

 

+ Trình bày nội dung từng loại thư khác nhau

+ Gấp và lồng thư tương với nội dung tờ rơi của từng loại

 • Kiểm tra, kiểm soát một cách thuận lợi, và chính xác từng loại thư
 •  Tối ưu thời gian toàn bộ quá trình : bằng cách sắp xếp và phân loại từng nhóm thư sẽ giảm thiểu thời gian phân hướng, chia chọn và phát thư theo đường bưu điện.

Các loại dữ liệu

ĐƠN GIẢN

PHỨC TẠP

CHUYÊN NGHIỆP

 • Word
 • Excel
 • PDF
 • PS/PCL
 • Excel
 • Cơ sở dữ liệu
 • Pres text