(028) 38 649 207 - (028) 38 685 917
sales@datapost.vn

Công nghệ & giải pháp

Máy in laser (đọc là máy in la-de) là một loại máy in thông dụng có khả năng in rất nhanh các văn bản có chất lượng cao trên giấy trắng.

Đây là một trong những khâu quan trọng, đầu tiên trong toàn bộ quá trình để có được những bức thư hoàn hỉnh.

Ưu thể vượt trội của việc gấp và lồng tự động bằng máy so với làm thủ công dễ dàng nhận thấy rõ với khối lượng hàng ngàn lá thư

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa, chiến lược kinh doanh của Datapost đã được xây dựng dựa trên nền tảng các bộ tiêu chuẩn quốc tế sau