(028) 38 649 207 - (028) 38 685 917
sales@datapost.vn

Hệ thống tiêu chuẩn

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa, chiến lược kinh doanh của Datapost đã được xây dựng dựa trên nền tảng các bộ tiêu chuẩn quốc tế sau:

ISO 9001 - Quản lý chất lượng

Áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 là để định hướng và kiểm soát về mặt chất lượng các hoạt động sản xuất của Datapost. Xây dựng và áp dụng các quy trình theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm đảm bảo các dịch vụ cung cấp có chất lượng ổn định;và cải tiến liên tục kết quả thực hiện để nâng cao khả năng đáp ứng và sự thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

5S - Nguyên tắc 5S trong quản lý sản xuất:

SÀNG LỌC – SẮP XẾP – SẠCH SẼ – SĂN SÓC – SẴN SÀNG

Datapost áp dụng nguyên tắc 5S với mục đích hướng tới sự “thay đổi” toàn diện từ phòng họp, nơi làm việc cho đến xưởng sản xuất. Với những ưu điểm đạt được như:

Giảm thiểu các rủi ro, mất an toàn lao động

Nâng cao hiệu quả công việc;

Cải thiện chất lượng;

Kiểm soát tốt nơi làm việc;

Tạo môi trường làm việc thân thiện;

Giảm thiểu lãng phí và chi phí sai hỏng.

ISO 27001 – Quản lý an toàn thông tin

Datapost và đặc biệt là những dịch vụ datapost lõi, đã được triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 27001 – Quản lý an toàn thông tin –và được xem như là một việc tất yếu.Trong đó, chúng tôi đã đặc biệt chú trọng đến 2 vấn đề chính sau đây:

Quản lý rủi ro – Risk management

Quản lý kinh doanh liên tục – Business Continuity Management