(028) 38 649 207 - (028) 38 685 917
sales@datapost.vn

In dữ liệu - Data Printing

Đây là một trong dịch vụ lõi, thể hiện tính chuyên biệt của Datapost. Hàng triệu trang thông tin được in laser trên giấy. In laser một mặt, hai mặt, hoặc kết hợp mang đến nhiều sự lựa chọn phù hợp cho các loại thư như thông báo cước, bảng sao kê, thư mời,…

Sau đây là vài lựa chọn phổ biến:

NHÓM CAO CẤP

NHÓM PHỔ THÔNG

NHÓM ĐƠN GIẢN

 • Giấy chất lượng cao.

 • Sử dụng công nghệ inoffset 4màu để in logo, tiêu đề, và các nội dung khác.

 • In nội dung trắng đen với máy in laser tốc độ cao.

 • Phong bì có ô kính lớn và in offset 4 màu.

 • Giấy chất lượng phổ thông.

 • Sử dụng công nghệ flexo để in logo tiêu đề, và các nội dung khác.

 • In nội dung trắng đen với máyin laser tốc độ cao.

 • Phong bì có ô kính nhỏ và in flexo.

 • Giấy chất lượng phổ thông.

 • In nội dung trắng đen với máy in laser tốc độ cao.

 • Phong bì trắng và không có ô kính.