(028) 38 649 207 - (028) 38 685 917
sales@datapost.vn

Gửi email, sms - Email, SMS marketing

GỬI EMAIL

Gửi tự động sau khi dữ liệu được xử lý

Gửi theo yêu cầu (Khách hàng được cung cấp công cụ yêu cầu gửi lại khi cần thiết)

Tuân theo quy luật chống spam của mail gửi và mail nhận: thời gian gửi, số lượng gửi

Số lượng gửi mail: không giới hạn

Có hệ thống báo cáo tình trạng mail đã gửi: thành công, không thành công (vì các lý do: mail không có, hộp mail đầy, địa chỉ mail sai, …)

Máy chủ chuyên dụng

Hệ thống dữ liệu sau khi xử lý (từ dữ liệu thô chuyển sang dữ liệu có định dạng để in ấn (hoặc mail): được tổ chức và lưu trữ trong dung lượng đã cấp cho khách hàng lúc ban đầu (khách hàng có thể tải về)

 

GỬI SMS

Có brandname của khách hàng (thể hiện trên máy di động nhận là tên của khách hàng gửi, không phải là số điện thoại).

Thời gian gửi: theo tùy chọn của khách hàng

Theo quy luật chống spam của các mạng viễn thông

Số lượng gửi SMS: không giới hạn

Nội dung gửi: tối đa 160 ký tự, tiếng việt không dấu hoặc các ngôn ngữ không sử dụng dấu

Mạng viễn thông hỗ trợ: MobiFone, VinaPhone, Viettel