(028) 38 649 207 - (028) 38 685 917
sales@datapost.vn

Gấp và lồng tự động

- Ưu thể vượt trội của việc gấp và lồng tự động bằng máy so với làm thủ công dễ dàng nhận thấy rõ với khối lượng hàng ngàn lá thư.

- Một vài đặc điểm kỹ thuật của máy gấp, lồng:

  

Đến 6 tờ: là số tờ tối đa có thể gấp và chèn vào 1 phong bì

Đến 2 tờ rơi: là số tờ rơi tối đa có thể chèn thêm.

Trung bình 5.000 thư/giờ/máy: là tốc độ của máy gấp, lồng.

 Có thể đọc và nhận dạng các loại mã vạch (barcode)